1. میکروفن دو طرفه از نوع ریبون

  17,250,000 تومان

 2. میکروفن هایپرکاردیوید

  تومان

 3. خانواده میکروفن‌های سری M

  تومان

 4. میکروفن کندانسور واقعی

  تومان

 5. تومان

 6. میکروفن درام سوپر کاردیوئیدی

  2,475,000 تومان

 7. میکروفن کندانسور ساز آلات

  تومان

 8. میکروفن سوپر کاردیوییدی حرفه‌ای مخصوص خوانندگی

  1,610,000 تومان

 9. میکروفن کاردیوئیدی حرفه‌ای مخصوص خوانندگی

  3,360,000 تومان

 10. میکروفون کاردیوئیدی مخصوص خوانندگی

  5,900,000 تومان

 11. میکروفن هایپرکاردیویید حرفه‌ای مخصوص خوانندگی

  5,530,000 تومان5,740,000 تومان

 12. میکروفون خازنی خوانندگی با الگوی کاردیوئید

  15,330,000 تومان