1. M130 شرکت بیرداینامیک به عنوان یکی از معدود شرکت‌های تولید کننده میکروفن‌های ریبون شناخته می‌شود. شاخص‌ترین محصول این سری، میکروفن ...

  17,500,000 تومان

 2. میکروفن هایپرکاردیوید

  تومان

 3. خانواده میکروفن‌های سری M

  تومان

 4. میکروفن کندانسور واقعی

  تومان

 5. تومان

 6. میکروفن درام سوپر کاردیوئیدی

  2,475,000 تومان

 7. 15,000 تومان

 8. میکروفن سوپر کاردیوییدی حرفه‌ای مخصوص خوانندگی

  1,470,000 تومان

 9. میکروفن کاردیوئیدی حرفه‌ای مخصوص خوانندگی

  3,360,000 تومان

 10. میکروفون کاردیوئیدی مخصوص خوانندگی

  6,090,000 تومان

 11. میکروفن هایپرکاردیویید حرفه‌ای مخصوص خوانندگی

  4,700,000 تومان4,870,000 تومان

 12. میکروفن کاردیوئید حرفه‌ای مخصوص خوانندگی

  15,330,000 تومان 12,300,000 تومان