1. میکروفن دو طرفه از نوع ریبون

  253,000,000 تومان

 2. میکروفن هایپرکاردیوید

  14,400,000 تومان

 3. 14,100,000 تومان

 4. 34,000,000 تومان

 5. 16,800,000 تومان

 6. خانواده میکروفن‌های سری M

  تماس بگیرید

 7. میکروفن کندانسور واقعی

  تماس بگیرید

 8. 33,000,000 تومان

 9. میکروفن درام سوپر کاردیوئیدی

  تومان

 10. میکروفن کندانسور ساز آلات

  8,800,000 تومان

 11. میکروفن سوپر کاردیوییدی حرفه‌ای مخصوص خوانندگی

  3,400,000 تومان

 12. میکروفن کاردیوئیدی حرفه‌ای مخصوص خوانندگی

  8,500,000 تومان