1. میکروفن دو طرفه از نوع ریبون

  16,100,000 تومان

 2. میکروفن هایپرکاردیوید

  11,400,000 تومان

 3. خانواده میکروفن‌های سری M

  تماس بگیرید

 4. میکروفن کندانسور واقعی

  تماس بگیرید

 5. 20,425,000 تومان

 6. میکروفن درام سوپر کاردیوئیدی

  تومان

 7. میکروفن کندانسور ساز آلات

  4,350,000 تومان

 8. میکروفن سوپر کاردیوییدی حرفه‌ای مخصوص خوانندگی

  2,200,000 تومان

 9. میکروفن کاردیوئیدی حرفه‌ای مخصوص خوانندگی

  4,200,000 تومان

 10. میکروفون کاردیوئیدی مخصوص خوانندگی

  تومان

 11. میکروفن هایپرکاردیویید حرفه‌ای مخصوص خوانندگی

  7,750,000 تومان8,100,000 تومان

 12. میکروفون خازنی خوانندگی با الگوی کاردیوئید

  20,800,000 تومان