1. میکروفن تو کار نیمه کاروئیدی

  8,580,000 تومان

 2. میکروفون bounadry (نیمه کروی) میکروفن‌های سری Boundary شرکت BeyerDynamic برای شرایطی طراحی شده‌اند که میکروفن باید تا حد ممکن، بدون ...

  8,580,000 تومان

 3. میکروفن کنفرانسی حرفه‌ای

  15,470,000 تومان

 4. میکروفن کنفرانسی حرفه‌ای

  18,700,000 تومان

 5. میکروفن حرفه‌ای برای برگزاری کنفرانس و مجالس

  7,970,000 تومان

 6. میکروفون حرفه‌ای برای برگزاری کنفرانس و مجالس

  13,100,000 تومان13,700,000 تومان

 7. میکروفن نصبی کنفرانسی حرفه‌ای

  27,000,000 تومان

 8. میکروفون حرفه ای استودیویی

  8,470,000 تومان

 9. میکروفن دو طرفه از نوع ریبون

  253,000,000 تومان

 10. میکروفن هایپرکاردیوید

  14,400,000 تومان

 11. 14,100,000 تومان

 12. 34,000,000 تومان