1. میکروفن تو کار نیمه کاروئیدی

  7,900,000 تومان

 2. میکروفون bounadry (نیمه کروی) میکروفن‌های سری Boundary شرکت BeyerDynamic برای شرایطی طراحی شده‌اند که میکروفن باید تا حد ممکن، بدون ...

  7,900,000 تومان

 3. میکروفن کنفرانسی حرفه‌ای

  11,000,000تومان14,500,000

 4. میکروفن کنفرانسی حرفه‌ای

  10,800,000تومان13,800,000

 5. میکروفن حرفه‌ای برای برگزاری کنفرانس و مجالس

  5,300,000تومان6,100,000

 6. میکروفون حرفه‌ای برای برگزاری کنفرانس و مجالس

  9,000,000 تومان10,000,000 تومان

 7. میکروفن نصبی کنفرانسی حرفه‌ای

  15,750,000 تومان

 8. 4,350,000 تومان

 9. 4,350,000 تومان

 10. میکروفون حرفه ای استودیویی

  6,400,000تومان7,500,000

 11. 4,350,000 تومان

 12. میکروفن دو طرفه از نوع ریبون

  253,000,000 تومان