1. دنیای نوین ارتباطات شرکت Beyerdynamic به خوبی از اهمیت کیفیت عالیِ صدا برای مکالمات گروهی آگاه است. این شرکت بیش از ...