1. میکروفن کنفرانسی حرفه‌ای

    9,100,000 تومان

  2. میکروفون حرفه ای استودیویی

    5,300,000 تومان

  3. میکروفن سنجش چیست و چرا به آن نیاز دارم ؟ شغل بسیاری از مهندسین صدا، کالیبره کردن فضاهای مختلف برای دریافت ...

    6,700,000 تومان