1. میکروفن کنفرانسی حرفه‌ای

    18,700,000 تومان

  2. میکروفون حرفه ای استودیویی

    8,470,000 تومان

  3. 14,100,000 تومان

  4. 16,800,000 تومان

  5. میکروفن سنجش چیست و چرا به آن نیاز دارم ؟ شغل بسیاری از مهندسین صدا، کالیبره کردن فضاهای مختلف برای دریافت ...

    15,400,000 تومان