1. میکروفن کنفرانسی حرفه‌ای

    14,820,000 تومان

  2. میکروفون حرفه ای استودیویی

    8,400,000 تومان

  3. 12,300,000 تومان

  4. 14,700,000 تومان

  5. میکروفن سنجش چیست و چرا به آن نیاز دارم ؟ شغل بسیاری از مهندسین صدا، کالیبره کردن فضاهای مختلف برای دریافت ...

    9,960,000 تومان