1. میکروفن کنفرانسی حرفه‌ای

    10,800,000تومان13,800,000

  2. میکروفون حرفه ای استودیویی

    6,400,000تومان7,500,000

  3. میکروفن سنجش چیست و چرا به آن نیاز دارم ؟ شغل بسیاری از مهندسین صدا، کالیبره کردن فضاهای مختلف برای دریافت ...

    8,700,000تومان9,300,000