1. میکروفن کنفرانسی حرفه‌ای

    8,430,000 تومان

  2. میکروفون حرفه ای استودیویی

    6,270,000 تومان

  3. میکروفن سنجش چیست و چرا به آن نیاز دارم ؟ شغل بسیاری از مهندسین صدا، کالیبره کردن فضاهای مختلف برای دریافت ...

    تومان