1. نصب میکروفن وظیفه یک میکروفن، تبدیل صدای گوینده به سیگنال‌های الکتریکی قابل خواندن توسط دیگر دستگاه‌های الکترونیکی است. صدا و میزان ...

    تومان

  2. خانواده محصولات Orbis

    تومان

  3. خانواده محصولات Quinta

    تومان

  4. تومان