1. سیستم ضبط صدای بی سیم مناسب برای اجرای زنده

    15,000,000 تومان17,000,000 تومان