1. سیستم ضبط صدای بی سیم مناسب برای اجرای زنده

    17,900,000 تومان20,000,000 تومان