1. 14,000,000 تومان

 2. میکروفن درام سوپر کاردیوئیدی

  2,475,000 تومان

 3. 15,000 تومان

 4. میکروفن سوپر کاردیوییدی حرفه‌ای مخصوص خوانندگی

  1,470,000 تومان

 5. میکروفن کاردیوئیدی حرفه‌ای مخصوص خوانندگی

  3,360,000 تومان

 6. میکروفون کاردیوئیدی مخصوص خوانندگی

  6,090,000 تومان

 7. میکروفن هایپرکاردیویید حرفه‌ای مخصوص خوانندگی

  4,700,000 تومان4,870,000 تومان

 8. میکروفن کاردیوئید حرفه‌ای مخصوص خوانندگی

  15,330,000 تومان 12,300,000 تومان

 9. سری محصولات ضبط صدای Touring Gear

  تومان

 10. قطعه جواهری شنیدنی

  26,600,000 تومان

 11. 32,200,000 تومان