1. میکروفن هایپرکاردیوید -میکروفنی همه کاره برای استفاده در تمامی محیط‌ها - با قابلیت حذف قسمت زیادی از فیدبک صدا -سیم پیچ ...