مبانی صدای دیجیتال

آخرین مقاله ها مبانی صدای دیجیتال فوریه ۱۶, ۲۰۱۹ Hi-Res محصولات شنیداری رزولوشن بالا نوامبر ۱۹, ۲۰۱۸ نقد مقایسه ای بین هدفون های بیرداینامیک Amiron Home و بیرداینامیک T1 نوامبر ۱۱, ۲۰۱۸ در این ویدیو مبانی صدای دیجیتال رو توضیح دادیم. شیوه‌ی کار رایج‌ترین روش ضبط،...
Hi-Res محصولات شنیداری رزولوشن بالا

Hi-Res محصولات شنیداری رزولوشن بالا

آخرین مقاله ها مبانی صدای دیجیتال فوریه ۱۶, ۲۰۱۹ Hi-Res محصولات شنیداری رزولوشن بالا نوامبر ۱۹, ۲۰۱۸ نقد مقایسه ای بین هدفون های بیرداینامیک Amiron Home و بیرداینامیک T1 نوامبر ۱۱, ۲۰۱۸ نسل فردای صدا درست همانطور که «۴K» و «HDR» به واژه‌های مصطلح در زمینه محصولات...

نقد مقایسه ای بین هدفون های بیرداینامیک Amiron Home و بیرداینامیک T1

آخرین مقاله ها مبانی صدای دیجیتال فوریه ۱۶, ۲۰۱۹ Hi-Res محصولات شنیداری رزولوشن بالا نوامبر ۱۹, ۲۰۱۸ نقد مقایسه ای بین هدفون های بیرداینامیک Amiron Home و بیرداینامیک T1 نوامبر ۱۱, ۲۰۱۸ یک شخص صداباز (audiophile) از مخاطبان majorhifi درباره تفاوت میان بیرداینامیک...