مبانی صدای دیجیتال

آخرین مقاله ها مبانی صدای دیجیتال بهمن ۲۷, ۱۳۹۷ Hi-Res محصولات شنیداری رزولوشن بالا آبان ۲۸, ۱۳۹۷ نقد مقایسه ای بین هدفون های بیرداینامیک Amiron Home و بیرداینامیک T1 آبان ۲۰, ۱۳۹۷ در این ویدیو مبانی صدای دیجیتال رو توضیح دادیم. شیوه‌ی کار رایج‌ترین روش ضبط، ذخیره، و...
Hi-Res محصولات شنیداری رزولوشن بالا

Hi-Res محصولات شنیداری رزولوشن بالا

آخرین مقاله ها مبانی صدای دیجیتال بهمن ۲۷, ۱۳۹۷ Hi-Res محصولات شنیداری رزولوشن بالا آبان ۲۸, ۱۳۹۷ نقد مقایسه ای بین هدفون های بیرداینامیک Amiron Home و بیرداینامیک T1 آبان ۲۰, ۱۳۹۷ نسل فردای صدا درست همانطور که «۴K» و «HDR» به واژه‌های مصطلح در زمینه محصولات تلویزیونی...

نقد مقایسه ای بین هدفون های بیرداینامیک Amiron Home و بیرداینامیک T1

آخرین مقاله ها مبانی صدای دیجیتال بهمن ۲۷, ۱۳۹۷ Hi-Res محصولات شنیداری رزولوشن بالا آبان ۲۸, ۱۳۹۷ نقد مقایسه ای بین هدفون های بیرداینامیک Amiron Home و بیرداینامیک T1 آبان ۲۰, ۱۳۹۷ یک شخص صداباز (audiophile) از مخاطبان majorhifi درباره تفاوت میان بیرداینامیک آمیرون...