Hi-Res محصولات شنیداری رزولوشن بالا

Hi-Res محصولات شنیداری رزولوشن بالا

آخرین مقاله ها Hi-Res محصولات شنیداری رزولوشن بالا آبان ۲۸, ۱۳۹۷ نقد مقایسه ای بین هدفون های بیرداینامیک Amiron Home و بیرداینامیک T1 آبان ۲۰, ۱۳۹۷ نسل فردای صدا درست همانطور که «۴K» و «HDR» به واژه‌های مصطلح در زمینه محصولات تلویزیونی تبدیل شده است، رزولوشن بالا...

نقد مقایسه ای بین هدفون های بیرداینامیک Amiron Home و بیرداینامیک T1

آخرین مقاله ها Hi-Res محصولات شنیداری رزولوشن بالا آبان ۲۸, ۱۳۹۷ نقد مقایسه ای بین هدفون های بیرداینامیک Amiron Home و بیرداینامیک T1 آبان ۲۰, ۱۳۹۷ یک شخص صداباز (audiophile) از مخاطبان majorhifi درباره تفاوت میان بیرداینامیک آمیرون هوم Amiron Home  و بیرداینامیک T1...